1. MODALITAT DE COMANDA I PREU

Els clients i usuaris tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d'Internet: www.puntapuntandorra.com. Cada usuari o client de Punta Punt es declara amb plena capacitat legal per comprar, contractar i utilitzar targetes de crèdit i comptes de Paypal, i que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de puntapuntandorra.com.

Al marcar la casella “Accepto les condicions legals” durant el procés de compra, l'usuari o client declara que accepta plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i condicions.

Les dades registrades per puntapuntandorra.com constitueixen la prova de les transaccions fetes entre puntapuntandorra.com i els usuaris o clients. Punt a Punt confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic.

La informació contractual es presenta en idioma Català i / o Espanyol.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos. Durant tot el procés de compra l’informarem també dels costos d'enviament.

Puntapuntandorra.com es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d'error tipogràfic manifest.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives i poden no coincidir en termes cromàtics amb el producte ofert a causa de la diferència d'ajustaments cromàtics existent en els diferents monitors i pantalles d'ordinador.

Puntapuntandorra.com es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

2. DISPONIBILITAT

puntapuntandorra.com farà tot el possible per complaure a tots els seus usuaris i clients en la demanda dels productes. En cas de no disponibilitat del producte després d'haver-se realitzat la comanda l'usuari serà informat, bé per correu electrònic o bé per telèfon del fet, i se li donarà a triar entre cancel·lar la totalitat de la comanda, o bé la modificació de la mateixa inclòs el seu import econòmic.

En el cas que procedeixi a devolució per l’anul·lació de la comanda o per modificació d'aquesta en els termes que estableix el paràgraf anterior, la rapidesa d'aquesta devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària utilitzada en la compra i de les condicions de cada entitat bancària.

3.COSTES D'ENVIAMENT

Els costos d'enviament seran de 10 € per a totes i cadascuna de les comandes amb destinació a Espanya (península i balears) i de 10 € per a les illes Canàries i resta de països de la CEE.

Enviament gratuït en les comandes amb un import superior a 150 euros.

4. PAGAMENT

El pagament de les compres s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard.

En el cas que el TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·la automàticament la comanda.

5. SEGURETAT

Per a la seva seguretat Punt a Punt ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments TPV. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària Crèdit Andorrà i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per tecnologies d'encriptació i els sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles.

Només l'entitat bancària té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Punt a Punt no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

6. LLIURAMENT

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a puntapuntandorra.com, una vegada que es confirmi el pagament, a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou impostos i els ports que s'escaiguin.

Puntapuntandorra.com demanarà a l'usuari que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on es vol rebre el producte, a més del telèfon de contacte per disposar en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Punt a Punt es compromet a efectuar el lliurament de cada comanda en un termini màxim de 8 dies laborables a partir de la data de formalització i pagament de la mateixa per a tots els productes en existència. Per aquelles comandes que en la seva totalitat o en part puguin contenir alguns articles que puntapuntandorra.com no disposi en existència, el termini de lliurament serà de 30 dies naturals. En aquest cas l'usuari / client serà informat mitjançant correu electrònic de la situació de la comanda i, si s'escau consultat de si desitja rebre la mercaderia de manera fraccionada (dos enviaments) o prefereix esperar que Punt a Punt rebi els productes que no disposa en les seves existències i posteriorment procedeixi a l'enviament de la totalitat de la comanda.

A Punt a Punt Només enviem comandes als països de la CEE, Andorra i Suïssa.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del servei de correus o transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat per aquests.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a Punt a Punt per correu electrònic a info@puntapuntandorra.com. En cas que el seu paquet arribi trencat, mullat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ho faci constar a l'albarà del transportista o servei de correus en el moment del lliurament, i ens indiqui la incidència per E-mail a la direcció info@puntapuntandorra.com o bé trucant al 00376 868 629 en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

7. DEVOLUCIÓ

Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies comptats des de la data de lliurament, d'acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista.

Prèviament, l'usuari o client haurà d'indicar la seva intenció per correu electrònic a info@puntapuntandorra.com o bé trucant al 00376 868.629. Punt a Punt contestarà per mitjà d'un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec de Punt a Punt.

El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per puntapuntandorra.com.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d'ús.

Els productes imperativament s'han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d'origen, en un perfecte estat (no danyats, utilitzats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació si n'hi ha. Seran enviats al lloc especificat per Punt a Punt en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada per Punt a Punt per entendre que el producte la devolució del qual pretén hagués estat utilitzat, aquests productes romandran en el magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des de la seva devolució.

No podran tampoc retornar els paquets als que no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm. de comanda, nom, adreça ,...).

Els riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que haurà d'enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte / s retornat / s.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l'import del seu reemborsament.

8. GARANTIA

Les garanties i serveis postvenda es regiran per la Llei de protecció del consumidor, del 31 de juliol de 1985 (Andorra). D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant del seu de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i/o usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte.

9. RESPONSABILITAT, LITIGIS I LEGISLACIÓ APLICABLE

Puntapuntandorra.com no podria considerar-se com responsable de l’ incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d'existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, l'usuari es dirigirà en primera instància a Punt a Punt per obtenir una solució amistosa.

Els Tribunals d'Andorra la Vella (Principat d'Andorra) són els únics competents. S'interpretaran les presents condicions generals de venda en idioma Català i / o Espanyol es realitzaran d'acord amb el dret andorrà. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als Tribunals d'Andorra la Vella, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

10. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

puntapuntandorra.com es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis seran acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra en confirmar el pagament a través de la pàgina puntapuntandorra.com.