Kits

Kits
 • Poppy
  Nou!
  Poppy

  Kit mig punt,canyamas impres.Mides 18 x 14cm.ANCHOR

  Kit mig punt,canyamas impres.Mides 18 x 14cm.ANCHOR

  Kit mig punt,canyamas impres.Mides 18 x 14cm.ANCHOR

 • La Coccinelle
  La Coccinelle

  kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cm.DMC

  kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cm.DMC

  kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cm.DMC

 • L`Ours à la trotinette
  L`Ours à la trotinette

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cm DMC

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cm DMC

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cm DMC

 • La poupée Russe
  La poupée Russe

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 13 x 18cm.DMC 

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 13 x 18cm.DMC 

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 13 x 18cm.DMC 

 • La Choette
  La Choette

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cmDMC

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cmDMC

  Kit mig punt canyamas impres.Mides 15 x 15cmDMC

 • Fleurs
  Fleurs

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

 • Fleurs
  Fleurs

  Kit de mig punt,canyamas impres  mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt,canyamas impres  mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt,canyamas impres  mides 20x20 cm.

 • Fleurs
  Fleurs

  Kit de mig punt,canyamas impres mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt,canyamas impres mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt,canyamas impres mides 20x20 cm.

 • Fleurs
  Fleurs

  Kit de mig punt canyamas impres, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt canyamas impres, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt canyamas impres, mides 20x20 cm.

 • Fleurs
  Fleurs

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

 • Fleurs
  Fleurs

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

  Kit de mig punt, mides 20x20 cm.

 • Orchidées
  Roses...

  Kit de mig punt, mides 40x40 cm

  Kit de mig punt, mides 40x40 cm

  Kit de mig punt, mides 40x40 cm